Strom života, niekedy označovaný ako strom sveta alebo strom poznania, patrí medzi populárne a pomerne univerzálne symboly. Využíva sa v rôznych kultúrach a náboženstvách. Mnohí ho dokonca nosia na krku alebo ruke bez toho, aby vôbec vedeli, o čo ide.Strom sa najčastejšie spája s nesmrteľnosťou, životom a plodnosťou. Odkazuje takisto na súdržnosť a ukazuje, že človek nie je nikdy sám. Jeho korene berú výživu od Matky Zeme a konáre zas siahajú do neba, odkiaľ prijímajú energiu zo slnka. Strom života je základom pre podporu všetkého živého. Prestavuje tiež akýsi most na prepojenie fyzického a duchovného sveta.