Malý Groot na tráve vlasy sú zo stabilizovaneho machu.